Đối với việc bảo vệ Tổ quốc hoàn...

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nh...

0
Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?
Là điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam. Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước. Thể hiện quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP