Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Dòng điện trong kim loại là ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của
A. các ion dương cùng chiều điện trường.
B. các ion âm ngược chiều điện trường.
C. các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. các prôtôn cùng chiều điện trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP