Chọn câu sai trong các câu sau A...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Chọn câu sai trong các câu s...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Chọn câu sai trong các câu sau
A. Trong bán dẫn tinh khiết các hạt tải điện cơ bản là các electron và các lỗ trống.
B. Trong bán dẫn loại p hạt tải điện cơ bản là lổ trống.
C. Trong bán dẫn loại n hạt tải điện cơ bản là electron.
D. Trong bán dẫn loại p hạt tải điện cơ bản là electron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP