Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Khi điện phân dung dịch AgNO...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cực âm là
A. 6,7 A. B. 3,35 A. C. 24124 A. D. 108 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP