Hạt mang tải điện trong chất điện phân...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Hạt mang tải điện trong chất...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Hạt mang tải điện trong chất điện phân là
A. ion dương và ion âm. B. electron và ion dương.
C. electron. D. electron, ion dương và ion âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP