Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Phát biểu nào sau đây là khô...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

C. Điôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng điện đi qua.

D. Điôt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai đầu điôt khi bị phân cực ngược

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP