Chọn câu đúng? A Electron tự do và...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Chọn câu đúng? A. Electron t...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Chọn câu đúng?
A. Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.

B. Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.

C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.

D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu C đúng nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP