Cách tạo ra tia lửa điện là A...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Cách tạo ra tia lửa điện là ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Cách tạo ra tia lửa điện là
A. nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.

B. đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.

C. tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.

D. tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP