Bản chất của dòng điện trong chất bán...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Bản chất của dòng điện trong...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP