Điôt bán dẫn có tác dụng: A chỉnh...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Điôt bán dẫn có tác dụng: A....

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Điôt bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.

B. khuếch đại.

C. cho dòng điện đi theo hai chiều.

D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chỉnh lưu chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP