Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Phát biểu nào sau đây là khô...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.
B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.
C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.
D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu này chọn B nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP