Trong các bán dẫn loại nào mật độ...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Trong các bán dẫn loại nào m...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do:
A. bán dẫn tinh khiết

B. bán dẫn loại p

C. bán dẫn loại n

D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B nha p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP