Chọn phát biểu đúng A Chất bán dẫn...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Chọn phát biểu đúng. A. Chất...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Chọn phát biểu đúng.
A. Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm do số hạt electron tự do nhiều hơn các lỗ trống.
B. Khi nhiệt độ càng cao thì chất bán dẫn nhiễm điện càng lớn.
C. Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n thì điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.
D. Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP