Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm: A...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n. B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n. D. bốn lớp tiếp xúc p – n.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP