Trong các bán dẫn loại nào mật độ...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Trong các bán dẫn loại nào m...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau:
A. bán dẫn tinh khiết B. bán dẫn loại p
C. bán dẫn loại n D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP