Phát biểu nào dưới đây không đúng? Bán...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Phát biểu nào dưới đây không...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Bán dẫn tinh khiết khác bán dẫn pha lẫn tạp chất ở chổ
A. bán dẫn tinh khiết có mật độ electron và lổ trống gần như nhau.
B. cùng một nhiệt độ, mật độ hạt mang điện tự do trong bán dẫn tinh khiết ít hơn trong bán dẫn có pha tạp chất.
C. điện trở của bán dẫn tinh khiết tăng khi nhiệt độ tăng.
D. khi thay dổi nhiệt độ điện trở của bán dẫn tinh khiết thay đổi nhanh hơn điện trở
của bán dẫn có pha tạp chất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP