Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Khi nhiệt độ tăng điện trở c...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng là do
A. số electron tự do trong kim loại tăng.
B. số ion dương và ion âm trong kim loại tăng.
C. các ion dương và các electron chuyển động hỗn độn hơn.
D. sợi dây kim loại nở dài ra.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP