Để có được bán dẫn loại n ta...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Để có được bán dẫn loại n ta...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Để có được bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic một ít tạp chất là các nguyên tố
A. thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn.
B. thuộc nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn.
C. thuộc nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn.
D. thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP