Hiện tượng tạo ra hạt tải điện trong...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Hiện tượng tạo ra hạt tải đ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Hiện tượng tạo ra hạt tải điện trong dung dịch điện phân
A. là kết quả của dòng điện chạy qua chất điện phân.

B. là nguyên nhân chuyển động của các phân tử

C. là dòng điện trong chất điện phân.

D. cho phép dòng điện chạy qua chất điện phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP