Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi...

Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi

0
Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi
Số cặp NST tương đồng trong bộ NST lưỡng bội của loài.Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit trên gen.Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của loài.Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP