Đốt cháy 8 52 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 8,52 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 8,52 gam hỗn hợp E chứa 2 este X, Y (MX < MY) thu được 8,512 lít CO2 (đktc) và 6,84 gam nước. Mặt khác đun nóng 8,52 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 muối và hỗn hợp chứa 2 ancol kế tiếp. Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 4,7. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là. A. 71,83% B. 53,87% C. 47,89% D. 59,86%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,38 và nH2O = 0,38 —> E no, đơn chức, mạch hở. Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,47 Bảo toàn O —> nE = 0,1 —> ME = 85,2 RCOOR’ —> RCOONa —> RH RH = 4,7.4 = 18,8 —> R = 17,8 —> R’ = 23,4 —> Ancol gồm CH3OH (0,04) và C2H5OH (0,06) —> E gồm ACOOCH3 (0,04) và BCOOC2H5 (0,06) —> mE = 0,04(A + 59) + 0,06(B + 73) = 8,52 —> 2A + 3B = 89 —> A = 1 và B = 29 là nghiệm duy nhất. Vậy X là HCOOCH3 (0,04) và Y là C2H5COOC2H5 (0,06) —> %Y = 71,83%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP