Dr Byer is ------- with the renovations made...

Dr. Byer is ------- with the renovations made to his clinic by the re...

0
Dr. Byer is ------- with the renovations made to his clinic by the remodeling company.
pleasing pleased pleasant pleasure

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
pleased

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP