Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang...

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết đỉnh núi nào sau đâ...

0
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết đỉnh núi nào sau đây của nước ta có độ cao 205lm?
Kon Ka Kinh.Vọng PhuPhu Hoạt.Phu Luông.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 6-7, núi có độ cao 205lm là núi Vọng Phu
Vọng Phu

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP