Dung dịch nước brom tác dụng với dung...

Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhi...

0
Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?
CH3COOC2H5. C6H5-NH2 .H2N-CH2-COOH. CH3-NH2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
C6H5-NH2 .

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP