Dưới đây cho một số nguyên tố hóa...

Chương 5: Hiđro - Nước Dưới đây cho một số nguyên tố hóa học: Natri...

-1
Chương 5: Hiđro - Nước

Dưới đây cho một số nguyên tố hóa học:

Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.

a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hóa trị cao nhất của chúng.

b) Viết phương trình phản ứng của các oxit trên ( nếu có) với nước.

c) Dung dịch nào sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

a) Các công thức oxit:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

b) Các oxit tác dụng với nước: Na2O, P2O5, CO2, SO3

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

- Các oxit không hòa tan trong nước: CuO, MgO, Al2O3.

c) Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa xanh: NaOH.

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ: H3PO4, H2CO3; H2SO4.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP