Following completion of the three-day workshop participants will...

Following completion of the three-day workshop, participants will be ...

0
Following completion of the three-day workshop, participants will be required to answer a ------- questionnaire about the usefulness of the sessions.
brief briefly briefest briefed

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
brief

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP