Gắn một vật có khối lượng 400 g...

Gắn một vật có khối lượng 400 g vào một đầu của một lò xo treo thẳng ...

0
Gắn một vật có khối lượng 400 g vào một đầu của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo dãn một đoạn 10 cm. Từ vị trí cân bằng, kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật vào thời điểm vật đi được một đoạn đường 7 cm đầu tiên.
3,2 N.2,0N.4,8 N.2,8 N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3,2 N.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP