Giá trị sử dụng của hàng hoá nói...

Giá trị sử dụng của hàng hoá nói lên điều gì?

0
Giá trị sử dụng của hàng hoá nói lên điều gì?
Đặc điểm của sản phẩm Hiệu quả của sản phẩm. Công dụng của sản phẩm. Tác dụng của sản phẩm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Công dụng của sản phẩm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP