Giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác...

Giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đị...

0
Giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai có sự chuyển biến như thế nào?
Vươn lên lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Tăng nhanh về số lượng. Tăng nhanh về chất lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP