Văn kiện nào được thông qua trong Hội...

Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành...

0
Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?
Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị. Luận cương chính trị. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Luận cương chính trị.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP