Ý nào không phải là bài học kinh...

Ý nào không phải là bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930...

3
Ý nào không phải là bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931?
Bài học về xây dựng khối liên minh công - nông. Bài học về công tác tư tưởng. Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-3
Đáp án đúng của câu này là:
Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP