Hai cặp alen Aa Bb sẽ phân li...

Hai cặp alen Aa, Bb sẽ phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm ...

0
Hai cặp alen Aa, Bb sẽ phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân hình thành giao tử nếu chúng
nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. tương tác qua lại với nhau để cùng quy định 1 tính trạng. cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể giới tính. cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP