Hai điểm M và N nằm trên trục...

Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một són...

0
Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng λ. Biết MN= λ/12 và phương trình dao động của phần tử tại M là uM = 5cos10πt (cm) (t tính bằng s). Tốc độ của phần tử tại N ở thời điểm t = 1/3 s là
25π√3 cm/s. 50π√3 cm/s. 25π cm/s. 50π cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
25π√3 cm/s.

Gửi 4 năm trước

1
ko có – game thànhvb war room3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP