Công thoát êlectron của một kim loại là...

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Lấy h = 6,625.1...

0
Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là
0,36 μm. 0,43 μm. 0,55 μm. 0,26 μm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,36 μm.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP