Theo thứ tự tăng dần về tần số...

Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau...

0
Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?
Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP