Hai tấm kim loại song song cách nhau...

Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấ...

0
Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích \[q={{5.10}^{-10}}\]C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công \[A={{2.10}^{-9}}\]J. Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại đó là
200 V/m.2 V/m.400 V/m.40 V/m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện A = qU → \[U=\frac{A}{q}=\frac{{{2.10}^{-9}}}{{{5.10}^{-10}}}=4\]V. → Cường độ điện trường giữa hai bản tụ \[E=\frac{U}{d}=\frac{4}{0,02}=200\]V/m. → Đáp án A

200 V/m.

Gửi 10 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP