Harry and Mai are talking about their plan...

Harry and Mai are talking about their plan for the weekend.Harry: “Do...

0
Harry and Mai are talking about their plan for the weekend.
Harry: “Do you feel like going to the cinema this weekend?”
Mai: “ _________”
You’re welcomeThat would be greatI don’t agree, I’m afraidI feel very bored

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
That would be great

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP