Hạt nơtron có động năng 2 MeV bắn...

Hạt nơtron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân \[{}_{3}^{6}\text{Li}\...

0
Hạt nơtron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân \[{}_{3}^{6}\text{Li}\] đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành một hạt \[\alpha \]và một hạt T. Các hạt \[\alpha \] và T bay theo các hướng hợp với hướng tới của hạt nơtron những góc tương ứng bằng 15o và 30o . Biết tỷ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỷ số giữa các số khối của chúng. Phản ứng hạt nhân này
thu năng lượng bằng 1,66 MeV.thu năng lượng bằng 1,30 MeV.tỏa năng lượng bằng 17,40 MeV.tỏa năng lượng bằng 1,66 MeV.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thu năng lượng bằng 1,66 MeV.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP