He was asked to account for his presence...

Choose the option which has the CLOSEST meaning to the underlined.He ...

0
Choose the option which has the CLOSEST meaning to the underlined.
He was asked to account for his presence at the scence of the crime.
Complainexchangeexplainarrange

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
explain

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP