He _____to the doctor after the accident but...

He _____to the doctor after the accident, but he continued to play in...

0
He _____to the doctor after the accident, but he continued to play instead.
must have goneshould have gonecouldn’t godidn’t have to go

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

17. B: đáng lẽ ra đã phải đi bác sĩ sau vụ tai nạn (thực tế anh ấy đã không đi)

should have gone

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP