I’d rather you_________home now ...

I’d rather you_________home now.

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

9. D. would rather + S + V(simple past)

went

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP