Sirius the Dog Star is the most...

Find the underlined words or phrases which is incorrect.Sirius, the D...

0
Find the underlined words or phrases which is incorrect.
Sirius, the Dog Star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about twenty-three times that of the sun.

most brightestan absolute
times that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

5. A. most brightest -> brightest (cấp so sánh hơn nhất với tính từ một âm tiết)

most brightest

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP