_______he arrived at the bus stop when the...

_______he arrived at the bus stop when the bus came.

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

11. D. Hardly + had +S +P2…+when + S + V(simple past) -> cấu trúc đảo ngữ

Hardly had

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP