Susan’s doctor insists______for a few days ...

Susan’s doctor insists______for a few days.

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
12. D. subjunctive mood (thức giả định): suggest/ advise/ insist…/ be necessary/
that she rest

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP