Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và ca...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 10kV. Bỏ qua động năng của các êlectron khi bứt khỏi catốt. Tốc độ cực đại của các êlectron khi đập vào anốt là:

  • A. 80000km/s
  • B. 70000km/s
  • C. 50000km/s
  • D. 60000km/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hiệu điện thế “cực đại” giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là Uo=√2U=10√2(kV)

Tốc độ cực đại của các êlectron khi đập vào anốt là

1/2mv2max=|e|Uo

⇒ vmax=√{(2|e|Uo)/m}≈70000(km/s)

Chọn B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP