Độ to là một đặc trưng sinh lý...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Độ to là một đặc trưng sinh lý của âm, g...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Độ to là một đặc trưng sinh lý của âm, gắn liền với đặc trưng vật lý của âm là
A. cường độ âm. B. tần số âm. C. mức cường độ âm. D. đồ thị dao động âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Độ to là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng Vật Lý là mức cường độ âm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP