Bước sóng ánh sáng huỳnh quang có A...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Bước sóng ánh sáng huỳnh quang có A. bướ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Bước sóng ánh sáng huỳnh quang có

  • A. bước sóng bằng bước sóng ánh sáng kích thích.
  • B. tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng kích thích.
  • C. bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
  • D. tần số lớn hơn tần số ánh sáng kích thích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước sóng ánh sáng huỳnh quang có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng kích thích

Chọn B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP