Gọi v1 v2 v3 lần lượt là tốc...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp xếp nào sau đây đúng?
A. v1 > v2 > v3. B. v3 > v1 >v2. C. v2 > v1 >v3. D. v3 > v2 > v1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Tốc độ truyền âm trong các môi trường giảm từu rắn, lỏng, khí

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP