Khi nói về dao động cưỡng bức phát...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sa...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây đúng?
A. biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
B. dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
C. dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
D. dao động cưỡng bức có tần số lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP