Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện tr...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì
A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Đối với đoạn mạch RLC nối tiếp thì điện áp giữa hai đầu tụ điện luôn trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP